BAAK 06 Jun 2015

CUTI AKADEMIK

Masa Langkau/Cuti Akademik :

  1. Masa Langkau/Cuti Akademik adalah mahasiswa yang karena sesuatu sebab tertentu tidak dapat secara aktif mengikuti kegiatan perkuliahan (akademik), untuk itu dapat mengajukan cuti akademik atau Masa Langkau.
  2. Permohonan masa langkau diajukan paling lama untuk 2 (dua) semester, setelah habis masa langkau tersebut mahasiswa bersangkutan diwajibkan mengurus aktif kembali.
  3. Selama menjadi mahasiswa, pengambilan masa langkau/cuti akademik hanya dibolehkan dua kali (empat semester), dan tidak boleh secara berurutan

 

Alur Masa Langkau/Cuti Akademik :

  1. Cara pemberian Masa Langkau, mahasiswa bersangkutan lebih dahulu membuat permohonan untuk mengambil masa langkau ke Rektor atau Wakil Rektor Bidang Akademik. Contoh surat permohonan dapat di download disini
  2. Dalam surat permohonan Masa Langkau dimaksud, harus dicantumkan Identitas lengkap mahasiswa bersangkutan serta alamat dan lama masa langkau yang diambil.
  3. Mahasiswa yang mengambil masa langkau akan diterbitkan surat keterangan Masa Langkau oleh Rektor, dan kepadanya dibebankan untuk membayar uang masa langkau dan uang Her-Registrasi tahun akademik berjalan, yang besarnya ditentukan berdasarkan SK Rektor.
  4. Selama mahasiswa bersangkutan menjalani masa langkau akan dibebaskan dari segala pembayaran, kegiatan akademik, dan kepadanya tidak dibenarkan untuk mengikuti kegiatan akademik atau kegiatan lainnya.

 

Persyaratan Cuti Akademis

  1. Fotocopy kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
  2. Fotocopy KRS/KHS Terakhir
  3. Fotocopy kwitansi SPP terakhir
[ Admin BAAK ]